Czy wiesz czym znajmuje się spedytor?

Czy wiesz czym znajmuje się spedytor?

Spedycja od lat cieszy się dużą popularnością na listach kierunków na studia. Wciąż istnieje grupa studentów, która bez przemyślenia wiąże z nią swoją przyszłość, nie końca zdając sobie sprawę, czym tak naprawdę będą się zajmować po obronieniu pracy dyplomowej. Odpowiedzmy więc na nurtujące ich pytanie: czym zajmuje się firma spedycyjna?

Czym jest spedycja?

Spróbujmy najpierw opisać  istotę spedycji w możliwie najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia sposób. Jest to działalność, w której głównym zadaniem jest zorganizowanie przewozu ładunku na czyjeś zlecenie. Oczywiście w zależności od jego specyfiki, mogą być przy tym wykonywane inne czynności dodatkowe. Spedycja jest też często mylona z pojęciem logistyki. Logistyka, według jej definicji, łączy przemieszczanie się materiałów, dóbr ludzi oraz informacji. Jak widać, jest po prostu pojęciem o znacznie szerszym zakresie.

Czyli to tylko przewóz?

Same firmy spedycyjne zajmują się znacznie większym zakresem działań niż tylko przemieszczenie ładunku z punktu A do punktu B. W gestii firmy jest całkowita organizacja transportu od dostawcy do odbiorcy. Wszystko od znalezienia przewoźnika, dopilnowania wszystkich koniecznych formalności, aż do sporządzenia potrzebnej dokumentacji, takiej jak na przykład list przewozowy.

Spedytor –  kluczowy człowiek

Spedytor, pracując na swoim stanowisku, jest odpowiedzialny za pewien określony zestaw zadań. Po akceptacji zlecenia wybiera sposób transportu zlecenia, mając do wyboru transport lądowy, wodny i lotniczy. Spedytor w imieniu firmy spedycyjnej musi dopilnować, aby każdy ładunek został ubezpieczony i odpowiednio przygotowany do przewozu. W przypadku spedycji międzynarodowej musi przygotować wszystkie dokumenty celne konieczne do przekroczenia granicy danego kraju.

Na koniec

Podsumowując, firma spedycyjna to firma odpowiedzialna za dokładne zorganizowanie i bezpieczne przetransportowanie powierzonego jej w zleceniu ładunku do określonego miejsca. Dobry, doświadczony spedytor będzie ciągle pożądany przez każdą firmę spedycyjną, a nie zanosi się na to, żeby transport ładunków miał się wstrzymać w najbliższych latach.

Dodaj komentarz