Najważniejsze różnice między IKZE a IKE

Najważniejsze różnice między IKZE a IKE

W młodym wieku niewielu Polaków myśli o swoim zabezpieczeniu emerytalnym, jednak z czasem i upływem lat coraz więcej osób zerka w kierunku instrumentów pozwalających na gromadzenie środków na starość, by zapewnić sobie godne życie u jego zmierzchu. Prócz standardowych działań takich jak opłacanie składek ZUS, wpłacanie na konto III filara do funduszy emerytalnych, czy też inwestycji Polacy mają możliwość skorzystania z dwóch stosunkowo podobnych do siebie rozwiązań – Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym celu prezentujemy krótkie i praktyczne porównanie IKZE IKE, tak aby pomóc Wam wybrać najlepszą dla Was formę oszczędzania dostosowaną do Waszych potrzeb.

Zarówno IKE, jak i IKZE to instrumenty, które z założenia mogą zostać uruchomione pod koniec życia zawodowego, na niosek wpłacającego. Osoby odkładające na IKE mogą uruchomić te środki o 5, a nawet 10 lat wcześniej aniżeli wpłacający do IKZE. Jest to dość istotna różnica, ponieważ te drugie osoby mogą uruchomić wypłatę środków dopiero po ukończeniu 65 roku życia. Natomiast w obu przypadkach wypłata środków może się odbyć dopiero w momencie złożenia wniosku przez opłacającego składki.

Kolejne różnice pomiędzy IKE i IKZE są takie, że pierwszy z tych instrumentów daje zdecydowanie większe możliwości inwestycyjne ponieważ pozwala na lokowanie zdecydowanie większych kwot. Co to oznacza? Po pierwsze, zarówno jeśli chodzi o IKE jak i IKZE nie mamy możliwości wpłacania na te instrumenty dowolnych kwot. Są odgórnie ustawione limity, których należy przestrzegać. W przypadku IKE wpłacać możemy rocznie aż trzykrotność średniej miesięcznej pensji, co na rok 2015 dawało kwotę blisko 12000 złotych. Na konto IKZE można zaś przelewać w tym samym roku kwotę w wysokości 4750 złotych, a więc stanowiącą około 30% kwoty z IKE. Tak więc sumy odkładane na IKE mogą być zdecydowanie większe niż na IKZE. W obu przypadkach wpłat możemy dokonywać kiedy chcemy i w jakiej tylko chcemy wysokości. Jedynie należy zwracać uwagę na fakt, by nie przekroczyć rocznego limitu, który ustalany jest z każdym początkiem nowego roku kalendarzowego.

Oba te instrumenty oszczędnościowe są tak korzystne, ponieważ dają możliwość oszczędzania na emeryturę z pominięciem wysokiego opodatkowania (podatek Belki), który towarzyszy innymi instrumentom oszczędnościowym i inwestycyjnym. Wypłaty jednak w przypadku IKZE są opodatkowane ryczałtem w wysokości 10%. Podatek należy również zapłacić w przypadku chęci przedwczesnego wypłacenia środków. Tu jeśli mówimy o mniejszych kwotach, to minimalnie bardziej opłacalne jest wypłacanie z IKZE, ponieważ mieszcząc się w pierwszym progu podatkowych zapłacimy 18% od takiej kwoty. W przypadku zaś IKE będzie to wspomniany wcześniej podatek belki wynoszący 19%. Z drugiej jednak strony tylko IKE daje możliwość wcześniejszego wypłacenia części środków.

Obie te możliwość odkładania na emeryturę posiadają opcję dziedziczenia, która nie jest obciążona żadnymi podatkami z tytułu darowizny. Niemniej jednak osoby dziedziczące środki z IKZE i chcące je wypłacić lub przenieść na swój rachunek muszą zapłacić podatek dochodowy, zryczałtowany, w wysokości 10%. Natomiast dziedziczone środki z IKE podczas wypłaty, lub przeniesienia nie są obwarowane żadnym podatkiem.

Dodaj komentarz