Pożyczki unijne dla firm – kluczowe informacje dla zainteresowanych

Pożyczki unijne dla firm – kluczowe informacje dla zainteresowanych

Zobowiązania dla firm opiewają często na setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych. Nic więc dziwnego, że tak ważne jest, aby zostały udzielone na najlepszych dostępnych warunkach. Nawet pozornie niewielka różnica w parametrach pożyczki czy kredytu może oznaczać znacznie mniejszy lub większy ostateczny koszt zobowiązania.

Za bardzo korzystne produkty finansowe dla przedsiębiorców uważa się pożyczki udzielane z funduszy Unii Europejskiej. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje, które powinny poznać osoby zainteresowane tego typu pożyczkami przed złożeniem wniosku. Dzięki temu być może uda się uniknąć pewnych błędów i zapewnić sobie najwyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.

Pożyczki unijne dla firm – podstawowe warunki, które trzeba spełnić

Z oczywistych względów pożyczki unijne dla firm nie mogą być dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw. Szczególnie biorąc pod uwagę ich korzystne parametry – przede wszystkim niskie oprocentowanie. Unia Europejska musi upewnić się, że środki trafią w odpowiedzialne ręce i zostaną właściwie wykorzystane, w związku z czym stawia swoim potencjalnym pożyczkobiorcom garść istotnych warunków.

Dotyczą one przede wszystkim zdolności kredytowej (musi ona być odpowiednio wysoka) oraz historii kredytowej. W przypadku większości typów pożyczek unijnych negatywne wpisy w historii kredytowej nie są dozwolone, wyjątkiem są pożyczki płynnościowe, ale tylko w zakresie opóźnień w spłacie powstałych w czasie pandemii i z jej powodu.

Ponadto pożyczki inwestycyjne, z uwagi na ich dłuższy okres i bardziej doniosły charakter, mogą wiązać się z dodatkowymi wymaganiami, takimi jak przygotowanie biznesplanu czy wniesienie określonego wkładu własnego.

Ile środków można otrzymać w ramach pożyczki unijnej?

To, jaką sumę będzie można uzyskać w ramach pożyczek unijnych, jest zależne od wielu czynników. Duże znaczenie ma typ pożyczki – pożyczki obrotowe i płynnościowe przeznaczone są na pokrywanie bieżących wydatków, zaś inwestycyjne na realizację różnego rodzaju projektów. Te pierwsze charakteryzują się w związku z tym niższą maksymalną kwotą zobowiązania niż pożyczki inwestycyjne.

Druga kwestia to możliwości finansowe firmy. Tak, jak w przypadku klientów indywidualnych duża zdolność kredytowa oznacza możliwość pożyczenia wyższej kwoty, tak lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa umożliwi uzyskanie większej sumy w ramach pożyczki unijnej. Szczególnie istotną kwestią bywa obrót przedsiębiorstwa – firmy z obrotem powyżej kilku milionów złotych mogą liczyć na pozytywne decyzje nawet przy wnioskowaniu o naprawdę imponujące sumy, o ile oczywiście spełniają wszystkie inne wymagania postawione przez potencjalnego pożyczkodawcę.

Dodaj komentarz