Trudna praca pedagoga-nauczyciela

Trudna praca pedagoga-nauczyciela

Praca nauczyciela to dziś trudny – wbrew pozorom – zawód. To nie tylko stanie przy tablicy i dyktowanie zadań domowych do zeszytów uczniów. To wypełnianie mnóstwa papierów, robota papierkowa co się zowie i liczne szkolenia, dokształcania. Tak jak w przypadku szkoleń unijnych dla studentów oraz szkoleń unijnych dla pielęgniarek– część z kursów pokrywa Unia Europejska. Szkolenia poświęcone są głównie pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całość organizowana jest zazwyczaj w w ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym.

Inne ciekawe szkolenia to na przykład Akademia Dobrego Startu, Szkoła Trenerów, Pracownia Wychowawcy. Choć tytuły mogą się zmieniać, to zasadniczo treść pozostaje niezmienna. Celem szkoleń jest nabycie przez nauczycieli kompetencji, wiedzy, jak radzić sobie z agresją wśród uczniów, jak wychowywać ich w zakresie edukacji obywatelskiej. Według organizatorów nauczyciel po skończonym kursie powinien umieć jeszcze lepiej przeprowadzać lekcję, przekazywać wiedzę, do tego zyskać kompetencje trenera.

Osobną grupą są kursy poświęcone historii Unii Europejskiej, sposobu, w jaki wpływa ona na życie obywateli Wspólnoty (ochrona praw konsumenta, rozwój wspólnego rynku, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego). Całość ma charakter warsztatowy. To istotne informacje, wszak w niektórych szkołach uczniowie na lekcjach zdobywają wiedzę o UE. To nie wszystkie możliwe tematy. Organizatorzy są bardzo kreatywni. Proponują na przykład kurs o zrównoważonym rozwoju na przedmiotach humanistycznych, o ekologii, o nauczaniu tego przedmiotu metodą dramy, koncentrują się na problemie edukacji konsumenckiej i globalnej, zmian klimatu widzianych z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej. Wszystkie te kursy i szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, po zakończeniu kursu uczestnicy dostają dyplomy (pamiętajmy, żeby dołączyć je do teczki z najważniejszymi dokumentami, które prezentujemy później z CV!). Po kursie zostają nam nie tylko notatki, ale i materiały dodatkowe: płyty CD, konspekty zajęć, scenariusze gier, symulacji, warsztatów… Warto także skorzystać z innej opcji dokształcania umiejętności nauczycielskich – ze studiów podyplomowych współfinansowanych przez EFS i UE.

Ostatnia grupa kursów to kursy internetowe (e-learning), spis takich kursów znajdziemy poprzez wyszukiwarkę Google. Są krótkie, przyjazne w obsłudze, wymagają najczęściej podania tylko swojego e-maila. Niektóre są darmowe, za inne należy zapłacić do stu złotych. Przykładowe tytuły: Psychologiczne problemy dzieci i młodzieży, Przebieg i wspomaganie rozwoju dziecka, Trudności w uczeniu się, Elementy psychoterapii w pracy nauczyciela i pedagoga.

Dodaj komentarz