Wpływ atmosfery w pracy na efektywność

Wpływ atmosfery w pracy na efektywność

W każdej pracy bardzo ważna jest atmosfera jaka panuje między ludźmi a w szczególności między pracownikiem a podwładnym czyli kierownikiem. Na kierownika spływa wtedy o wiele więcej obowiązków niż na zwykłego pracownika, ma on oczywiście większą stawkę płacona na danym stanowisku ale również odpowiada za wiele podzespołów związanych np.: z produkcją w zakładzie przemysłowym. Kierownik rozporządza wtedy grupą ludzi których prowadzi i za nich odpowiada. Ważną cechą takiego kierownika jest wyrozumiałość , uczciwość i indywidualne podejście do każdego pracownika i rozwiązywanie problemów , konfliktów jakie powstają najczęściej między pracownikami w związku z różnymi typami osobowości- charakteru.

Wiadomą sprawą jest że kierownik może więcej zdziałać niż zwykły pracownik jednak nie można pozwolić sobie na poniżanie swojej godności tylko dlatego że kierownik czuje władzę. Każdy kierownik jest tak samo pracownikiem i obowiązują go takie same zasady jak innych pracowników, ma on tylko wyższe stanowisko i bardziej odpowiedzialne, jego rola polega na kontrolowaniu przebiegu pracy i jakości danego towaru, jego transportu i kontroli zgodności ze specyfikacjami danego asortymentu a nie wykorzystywaniem swojego stanowiska do wyżywania się w jaki kol wiek sposób na pracowniku. Może on również podejmować decyzje co do zmiany stanowiska pracy danego pracownika lub zmiany jego godzin pracy , udzielenia urlopu płatnego czy ukaraniu pracownika za przewinienia niezgodne z normami produkcyjnymi zabierając na: premię jeżeli taka jest uwzględniana w zakładzie pracy bądź nałożenie na pracownika nagany.

Kierownik nie ma prawa ingerować w życie prywatne pracowników, wyżywać się na pracowniku a tym bardziej ubliżać im tylko dlatego że czuje władzę. Taki kierownik powinien zostać jak najszybciej usunięty ze stanowiska jakie wykonuje ponieważ taka sytuacja jest nie dopuszczalna. Kierownik powinien stworzyć taką atmosferę w pracy aby produkcja była przyjemnością, pracownik darzył go zaufaniem i zgłaszał się w momencie każdego problemu związanego z praca bez żadnego oporu obawiając się ukarania za pomyłkę związaną z produkcją.

Więc to jakie relacje panują w zakładzie pracy między pracownikami a kierownikami są bardzo ważne. Zależność między pracownikami jest bardzo podobna do zależności między procesami przedsiębiorstwa. Jeśli firma jest producentem jakiegoś produktu, to zależność między procesami jest bardzo ważna. Produkt zanim powstanie musi przejść przez kolejne procesy. Wymiana informacji między poszczególnymi stanowiskami, zgodność czasowa, płynna zmiana stanowiska. Są to bardzo podobne relacje do tych między ludzkich. Jednak zarówno w jednym jak i drugim przypadku, kiedy coś powoduje konflikt cała firma na tym cierpi.

Dodaj komentarz