Jaka jest różnica między testem a kwestionariuszem osobowości?

Jaka jest różnica między testem a kwestionariuszem osobowości?

Testy psychologiczne są w nieustannym użyciu od 1905 roku i w dzisiejszych czasach są jedną z najchętniej wybieranych metod psychologicznych, ponieważ są one źródłem naukowych informacji na temat osoby badanej. Ale na czym właściwie polegają testy psychologiczne i w jaki sposób różnią się one od kwestionariuszy osobowości?

Testami psychologicznymi określamy narzędzia lub też procedury, które mają na celu diagnozę danej osoby. Na podstawie danych, których uzyskujemy w tych testach możemy dokonać obiektywnej oceny osoby badanej, opartej na wyznaczonych standardach, dzięki czemu w kolejnych krokach możemy wyciągnąć wnioski na temat jej cech, lub też zdolności.

Najbardziej popularnymi są testy w wersji papier – ołówek, na którym badany sam wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych możliwości lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego punktu na skali. Jednakże, w dzisiejszych czasach do wykonania diagnozy danej osoby coraz częściej używa się również badań komputerowych. Zasadą testów psychologicznych jest to, że każde zawarte w nich pytanie/zadanie/zdanie ma jedno poprawne rozwiązanie. To oznacza, iż testy podlegają ocenie, ponieważ w każdej pozycji testowej można udzielić właściwej lub niewłaściwej odpowiedzi. Dzięki temu, ocena następująca po badaniu zawsze jest sprawiedliwa, ponieważ procedura i wyciągane wnioski są jednakowe dla każdego badanego, co jest na pewno dużą zaletą testów psychologicznych.

Testy możemy podzielić na kilka rodzajów. Są nimi testy inteligencji, które badają poziom potencjału intelektualnego. Drugim rodzajem są testy zdolności, polegające na ocenie konkretnych umiejętności danej osoby. Do ostatniego typu testów możemy zaliczyć testy projekcyjne, służące do badania podświadomych procesów myślenia.

Powszechne jest wciąż błędne przekonanie, iż wszelkiego rodzaju kwestionariusze – samoopisowe (polegające na własnej ocenie siebie), oceny (polegające na ocenie danej osoby przez innych), preferencji (wskazujące predyspozycje), czy też zainteresowań, są tym samym co testy psychologiczne. Dla przykładu – kwestionariusze osobowości są często mylnie nazywane testami osobowości. W rzeczywistości są to narzędzia samoopisowe, w których w liście pytań, czy też stwierdzeń badany wybiera najlepiej pasującą do niego odpowiedź lub ocenia na określonej skali, na ile dane stwierdzenie pasuje do jego osoby. A więc jaka różnica jest między kwestionariuszem a testem? Odpowiedzi w kwestionariuszu bowiem nie podlegają ocenie, nie można ich więc podzielić na dobre lub złe. Celem badania kwestionariuszowego jest uzyskanie opisu cech danej osoby, które może być w dalszej perspektywie bardzo przydatne dla badanego, np. przy wyborze kariery, czy też w celu lepszej komunikacji z innymi osobami. Ponadto, do kolejnych zalet kwestionariuszy należy to, iż są stosunkowo tanimi narzędziami badawczymi. Co więcej, są one łatwe i szybkie w zastosowaniu, a dodatkowo umożliwiają nam obiektywny i szczegółowy pogląd na cechy danej osoby.

W celu poznania swoich cech, wejdź tutaj i zapoznaj się z w pełni zautomatyzowanym, polskim narzędziem do badania osobowości.

Dodaj komentarz