Ryzyko inwestycji za granicą

Ryzyko inwestycji za granicą

Często słyszymy o niestabilności rządu i zachwianiu gospodarki w innych krajach. Dlatego też firmy obawiają się ryzyka związanego z inwestowaniem za granicą. Ryzyko inwestycji za granicą często jest dzielone na dwa typy.

Typy ryzyk w związku z inwestycjami za granicą

Pierwszy typ wiąże się z ochroną aktywów. Chodzi o ryzyko zwrotu inwestycji, które wynika z bezpośredniego, nieefektywnego działania podejmowanego przez  rząd lub poszczególne osoby. Kończy się wtedy zniszczeniem lub wywłaszczeniem. Może również dojść do ograniczenia transferu zainwestowanych zasobów. Drugi typ ryzyka jest związany z dochodowością operacyjną. Jest to ryzyko przepływu gotówki, co może wynikać z kryzysu gospodarczego. Ponadto może być spowodowane dewaluacją waluty lub strajkiem. Niektórzy uważają, że pierwsze ryzyko jest polityczne, drugi typ jest ryzykiem gospodarczym. Tymczasem i jeden i drugi typ często mieszają się między sobą.

Przedsiębiorcy decydujący się podjąć działalność za granicą często inwestują wysokie kwoty pieniędzy. Niekiedy konieczne jest zaciągnięcie kredytu, by podjąć taką działalność. Aby inwestycja była opłacalna musi być dobrze zabezpieczona i przemyślana. Dlatego też przedsiębiorstwa kupują raporty, w których szacowane jest ryzyko inwestycji za granicą. Takie opracowania dostarczają danych technicznych, które określają poziom bieżącego ryzyka w danym kraju. Niekiedy dane dotyczą spodziewanego poziomu ryzyka w trzech najbliższych latach.

Mimo że do opracowania takich raportów używa się różnych metod i technik pomiaru nie zawsze są one miarodajne. Przedsiębiorcy uważają te dane za ciekawe, jednak nie wystarczające. Raport dotyczy bowiem stopnia ryzyka w skali makro. Oznacza to, że dotyczy on wszystkich zagranicznych przedsiębiorstw. Ważniejsze jest natomiast ryzyko oszacowane w skali mikro. Wtedy szacunki ryzyka dotyczyłyby konkretnego przedsiębiorstwa czy branży.

Ryzyko inwestycji za granicą

Inwestycja za granicą wiąże się z wnoszeniem przez przedsiębiorców sporych nakładów pieniężnych lub rzeczowych. Często jest to również wkład w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na duże ryzyko inwestycji za granicą warto jest zastanowić się nad ubezpieczeniem takiej inwestycji. Mimo wielu raportów – jak już wspomnieliśmy – nigdy nie możemy być pewni sukcesu. Ubezpieczenie naszej inwestycji zabezpieczy nas np. przed ryzykiem politycznym występującym w kraju inwestycji. Jest to ważne szczególnie wtedy, kiedy przedsiębiorstwo zaciągnęło duży kredyt na inwestycję. Podejmując tak duże ryzyko, warto zabezpieczyć się przed ewentualnym niepowodzeniem.

Dodaj komentarz