Różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem

Różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem

Oszczędzanie oraz inwestowanie to dwie różne rzeczy. Ich różnica polega na odmiennym celu, jaki im przyświeca. Oszczędzając odkładamy kapitał na później i staramy się zachować jego wartość przy uwzględnieniu inflacji. Oszczędzanie nie wiąże się z ryzykiem, a niekiedy może przynieść wymierne zyski. Inwestując, nastawiamy się przede wszystkim na zyski i akceptujemy ryzyko ponoszone w związku z inwestycją.

Produkty oszczędnościowe są oferowane najczęściej przez banki. Należą do nich m.in. lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Wśród produktów inwestycyjnych wymienić można: fundusze inwestycyjne, obligacje oraz akcje.

Założenie lokaty bankowej oraz konta oszczędnościowego to dobra metoda oszczędzania, przeznaczona dla osób chcących uniknąć zbędnego ryzyka. Produkty oszczędnościowe pozwolą gromadzić kapitał, oraz uchronią go przed spadkiem realnej wartości pieniądza. O rentowności takich produktów decydować będą ich podstawowe cechy: oprocentowanie, termin zapadalności oraz rodzaj kapitalizacji. Oprocentowanie lokat oraz kont oszczędnościowych w największym stopniu decyduje o realnych zyskach lub stratach. Podsumowując, oszczędzanie nie niesie ze sobą ryzyka, ale nie gwarantuje również ponadprzeciętnych zysków.

Inwestując, posiadamy o wiele więcej możliwości. Większość inwestycji dotyczyć będzie rynków kapitałowych. Prostym sposobem na inwestycje i równocześnie stosunkowo bezpiecznym jest nabycie obligacji. Do wyboru mamy dwa rodzaje: obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne. Procent, a co za tym idzie zysk, jaki uzyskami z obligacji zależeć będzie w głównej mierze od wypłacalności podmiotu emitującego obligacje. W przypadku obligacji skarbowych uzyskami mniejszy procent, ponieważ obligacje emitowane przez państwo są bezpieczniejsze. Obligacje korporacyjne to większy procent, ale również nieco większe ryzyko.

Jeśli chcemy inwestować aktywniej, możemy zdecydować się na fundusz inwestycyjny. Polega to na zbiorowym inwestowaniu na rynkach kapitałowych. W takim przypadku powierzamy kapitał pośrednikowi finansowemu i nie musimy się martwić o formalności. Do nas będzie należeć jedynie decyzja o wyborze charakteru funduszu.

Przy inwestycjach trzeba pamiętać o kliku najważniejszych rzeczach. Inwestycja z reguły wiąże się z długoterminowym angażowaniem kapitału. Jest to potrzebne do osiągnięcia atrakcyjnych zysków. Warto także zróżnicować swój portfel inwestycyjny, w celu zminimalizowania ryzyka i wypracowania większych zysków. Cierpliwość i systematyczności to dwie największe cnoty inwestora, dlatego nie należy rezygnować z inwestowania po kilku początkowych niepowodzeniach.

Dodaj komentarz