Wdrażąnie procesów biznesowych w Twojej firmie

Wdrażąnie procesów biznesowych w Twojej firmie

Założeniem chmury obliczeniowej jest oddzielenie warstwy logicznej oprogramowania od interfejsu obsługi. Dzięki temu rozwiązania oferowane z chmury są dostępne także dla użytkowników mobilnych, którzy oczekują możliwości swobodnego korzystania z oprogramowania za pośrednictwem telefonów czy tabletów. Jednocześnie, w niektórych lokalizacjach dostępność odpowiedniej infrastruktury IT — czy raczej jej brak — wykluczają możliwość efektywnego wdrożenia rozwiązań chmurowych.

Czas wdrożenia

Na klasyczne projekty wdrożenia systemów biznesowych składa się szereg działań związanych z instalacją i konfiguracją infrastruktury, parametryzacją oprogramowania i szkoleniami. W modelu chmurowym większość niezbędnych prac wdrożeniowych bierze na siebie dostawca oprogramowania. Oznacza to znaczne uproszczenie wdrożenia, które często sprowadza się do konfiguracji rozwiązania. Nawet w przypadku rozbudowanych rozwiązań, jak systemy ERP, projekty wdrożenia oparte na modelu chmury trwają zwykle kilkukrotnie krócej niż w przypadku wdrożeń wykorzystujących lokalną infrastrukturę.

Dopasowanie

O ile klasyczne wdrożenia systemów biznesowych często uwzględniają głęboką, mającą na celu precyzyjne dopasowanie sposobu działania aplikacji do potrzeb firmy ingerencję w kod oprogramowania, tak model chmury obliczeniowej opiera się na standaryzacji oprogramowania. Wiąże się z ograniczeniem możliwości kastomizacji aplikacji dla konkretnych odbiorców i koniecznością podejmowania pewnych kompromisów.

Minimalne bariery inwestycyjne

W przypadku rozwiązań dostępnych z chmury zwykle nie jest konieczny zakup dodatkowego sprzętu serwerowego czy innych urządzeń sprzętowych. Najczęściej potrzebny jest jedynie zapewnienie odpowiednio szybkiego łącza internetowego i urządzeń końcowych dla użytkowników. Nie ma również jednorazowego wydatku związanego z zakupem licencji oraz opłatami rocznymi za ich aktualizację. Opłaty za korzystanie z oprogramowania dostępnego w chmurze stanowią koszty zmienne, a możliwość elastycznego dostosowywania zakresu wykorzystywanego rozwiązania do bieżących potrzeb przekłada się na elastyczność kosztową z możliwością dokładnego planowania kosztów w poszczególnych latach użytkowania systemów IT.

Dostępność i bezpieczeństwo

W przypadku rozwiązań chmurowych standardem staje się zagwarantowana przez dostawcę dostępność rozwiązania na poziomie co najmniej 99%. Natomiast w przypadku systemów opartych na własnej infrastrukturze praktyczna dostępność jest m.in. pochodną jakości sprzętu, dostępnych zasobów i kompetencji. Komercyjni dostawcy dysponujący wysokiej klasy centrami obliczeniowymi są też w stanie zapewnić wysoki, często niedostępny nawet dla dużych organizacji, poziom bezpieczeństwa informacji.

Dodaj komentarz