Praca w więzieniu – czy dla każdego?

Praca w więzieniu – czy dla każdego?

Jak powszechnie wiadomo, więzienie jest miejscem, gdzie raczej nikt z oczywistych powodów nie chce się znaleźć. O zakładzie karnym warto jednak pomyśleć też w trochę inny sposób, a mianowicie jako o instytucji, która naprawdę wielu osobom zapewnia pracę. Kto może więc pracować za tak zwanymi więziennymi murami? Jakie praca w więzieniu wymagania stawia przed pracownikami tego miejsca? Jakie warunki osoby te muszą spełniać – zarówno formalne, jak i te dotyczące cech charakteru, struktur osobowości czy umiejętności społecznych? W tym tekście znajdziesz odpowiedź na kwestie związane z praca w więzieniu wymagania.

Praca w więzieniu wymagania

Na początek skupmy się na kilku podstawowych wymogach, które kandydat na stanowisko pracownika służb penitencjarnych musi spełnić.

Po pierwsze, osoba taka musi posiadać obywatelstwo polskie. Zatem w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych nie może pracować osoba posiadająca inne obywatelstwo, np. rosyjskie. Drugą ważną sprawą jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Osoba ubiegająca się o pracę w tak specyficznej i ważnej instytucji nie może być osobą wcześniej karaną. Przy okazji, istotna jest też nieposzlakowana opinia. Idąc dalej, praca w więzieniu wymaga od kandydata do tego zawodu możliwości korzystania ze wszystkich praw wyborczych. Jeżeli natomiast chodzi o wykształcenie, obowiązującym wykształceniem jest średnie wraz z właściwymi kwalifikacjami zawodowymi. Powyższe wymagania stanowią więc formalne zastrzeżenia co do osób starających się o pracę w więzieniach.

Praca w więzieniu – czy dla każdego?

Praca w więzieniu wymagania – poza wymogami formalnymi wiąże się również z odpowiednimi predyspozycjami interpersonalnymi. Osoby pracujące w instytucji zakładu karnego czy aresztu śledczego na co dzień zmagają się z dużą odpowiedzialnością, stresem, trudnymi sytuacjami, możliwością wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń zdrowia, a nawet życia. W związku z powyższym cechy charakteru i osobowości preferowane na stanowiskach w tych miejscach to przede wszystkim: cierpliwość, opanowanie, umiejętność zachowania spokoju w sytuacji trudnej, odporność na stres, wewnętrzny spokój.

Bardzo ważne są tutaj także umiejętności społeczne takie jak: łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów, umiejętności dyscyplinujące przy jednoczesnym otwarciu na człowieka i poszanowaniu jego godności oraz przysługujących mu praw, kompetencje komunikacyjne (na przykład: używanie języka “ja”, znajomość technik dialogu motywującego, asertywne reagowanie).

To co wydaje się najbardziej istotne i mające ogromny wpływ na wypełnianie obowiązków przez pracowników więzień i aresztów śledczych to orientacja w świecie emocji, wiedza ich dotycząca oraz kompetentne wykorzystywanie tej właśnie wiedzy podczas wykonywania niełatwej pracy, o której mowa. Osoba zatrudniona w instytucji o charakterze penitencjarnym nie może sobie pozwolić na emocjonalne reagowanie. Jej decyzje oraz postępowania muszą być realizowane w sposób racjonalny, opanowany, profesjonalny. Pomóc w tym może właśnie emocjonalny dystans, radzenie sobie z nieprzyjemnymi i nadmiernie występującymi emocjami. Do takich emocji często pojawiających się w pracy w więzieniu zaliczyć można: złość, irytacja, zmęczenie, frustracja.

Podsumowując, kluczem do podjęcia pracy w więzieniu powinno być zadanie sobie pytania, czy moje umiejętności społeczne oraz radzenie sobie z emocjami są wystarczające, by podołać temu wyzwaniu i sprostać praca w więzieniu wymagania tam stawianym.

Dodaj komentarz