Sprawdzanie zdolności kredytowej – kluczowy element w procesie ubiegania się o kredyt

Sprawdzanie zdolności kredytowej – kluczowy element w procesie ubiegania się o kredyt

Każdy, kto zamierza ubiegać się o przyznanie kredytu, musi się spodziewać wielu pytań, które padną w celu zbadania zdolności kredytowej. Proces ten jest konieczny. Bank musi wiedzieć, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt w ściśle określonym czasie, np. dwóch, pięciu czy dziesięciu lat.

Doradca kredytowy, który analizuje naszą sytuację, bierze pod uwagę kilka czynników. Na pewno ważne jest, czy posiadamy stałą pracę, na czas określony czy nieokreślony, wysokość miesięcznych zarobków oraz źródło pochodzenia naszego wynagrodzenia. To ostatnie ma duże znaczenie z uwagi na ryzyko utraty pracy. Osoby zatrudnione w sferze budżetowej, w dużych firmach państwowych są lepiej postrzegane przez banki, niż pracujące w niewielkich firmach prywatnych.  W najgorszej sytuacji są pracujący na własny rachunek – właściciele firm, którzy muszą wykazać większe zyski oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające regularne płacenie składek na ZUS i zobowiązań wobec US.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa oznacza maksymalną kwotę kredytu, jakiej może udzielić bank stosownie do wysokości wydatków i zarobków kredytobiorcy. Jak sprawdzić zdolność kredytową? Jej obliczenie nie jest zadaniem łatwym. Dochodzi do tego oprocentowanie kredytu, prowizja i opłaty dodatkowe, którymi bank obciąża kredytobiorcę. Zdolność kredytową można obliczyć przy pomocy kalkulatora internetowego, ale może ją również sprawdzić doradca kredytowy, który reprezentuje bank, w którym staramy się o kredyt. Ostatni sposób, tradycyjny, jest najczęściej spotykany. Kalkulator internetowy pozwala potencjalnemu kredytobiorcy zorientować się, czy ma szansę na uzyskanie kredytu.

Obliczanie zdolności kredytowej przy pomocy kalkulatora internetowego

Taki kalkulator można znaleźć na różnych stronach internetowych. W odpowiednie pola wpisuje się wysokość miesięcznych zarobków, wydatki, oprocentowanie kredytu, okres kredytowania oraz rodzaj rat (mogą być to raty stałe albo malejące z czasem spłaty kredytu). Banki posiadają również własne kalkulatory, które udostępniają na swojej stronie internetowej.

Zdolność kredytowa w opinii doradcy kredytowego

Najczęściej jednak banki powierzają obliczanie zdolności kredytowej swoim doradcom kredytowym. Zadaje on klientom wiele pytań. Odpowiedzi pozwalają mu na szczegółowe przeanalizowanie ich sytuacji finansowej. Potencjalni kredytobiorcy muszą przedstawić doradcy kredytowemu odpowiednie dokumenty, potwierdzające wiarygodność ich zeznania (m.in. umowę o pracę i potwierdzenie o wysokości uzyskiwanych dochodów).

Doradca kredytowy sprawdza ponadto sytuację finansową klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jeżeli wynik weryfikacji sytuacji finansowej klienta jest pozytywny, posiada on zdolność kredytową, bank szybko podejmie decyzję o przyznaniu kredytu. Historia kredytowa w BIK stanowi kluczową informację dla banku i ma największy wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu.

Wiedza na temat tego, jak sprawdzić zdolność kredytową, pomoże szczególnie tym osobom, które nie ubiegały się jeszcze o przyznanie kredytu. Każdy, kto przynajmniej raz w życiu starał się o kredyt, orientuje się, jak ta procedura przebiega i jakie ma konsekwencje.

Dodaj komentarz